Som mentor i beskæftigelsesindsatsen er dit primære fokus at motivere og støtte borgeren til at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Men hvordan gør du det? Hvordan arbejder du helt konkret med at motivere borgeren til at tage ansvar for sit eget liv og for sin egen udvikling?

Borgeren har ofte været uden for arbejdsmarkedet i årevis, har komplekse problemstillinger og kan slet ikke selv få øje på vejen tilbage til beskæftigelse.

Den frustration, du møder hos borgeren, kommer hyppigt til udtryk i udsagn som disse:

“Jeg føler mig som en kastebold i systemet”

“Jeg har ingen motivation tilbage og ønsker kun, at de lader mig være i fred”

“Jeg føler mig presset og kan ikke se meningen med det hele”

“Jeg kan slet ikke se, at jeg på nogen måde kan være til gavn for en arbejdsgiver igen”

“Jeg har ingen energi tilbage og orker bare ikke mere”

Indsatsen er naturligvis altid individuel og beror på en vurdering af den enkelte borgers behov, men ét af de værktøjer, som jeg har oplevet, giver den største motivation og skaber den største forandring er Goal Mapping.

Goal Mapping er et helt unikt målsætningsværktøj, som er udarbejdet af den britiske foredragsholder og forfatter Bryan Mayne.

Hele tanken bag værktøjet er, at borgeren får sat både sin højre og venstre hjernehalvdel i spil, og på den måde undgår at sætte begrænsninger op for sig selv. Det sker nemlig ved mange andre værktøjer, hvor den rationelle venstre hjernehalvdel lynhurtigt fortæller, hvad der ikke kan lade sig gøre. Men i Goal Mapping inddrages den højre, kreative del af hjernen og der skabes direkte adgang til de ubevidste drømme og mål.

Og hvorfor virker Goal Mapping så godt med netop denne målgruppe af borgere?

Det er min erfaring at;

  • Borgerne får kontakt til deres inderste motivation og drivkraft, som de har mistet undervejs.
  • De bliver bevidste om deres dybeste værdier, og hvad de ønsker sig i livet.
  • De bliver klar over, at der skal handling til at nå deres mål, og vel og mærket en handling, som de selv har hovedansvaret for.
  • De afklarer, hvem der kan støtte dem undervejs.
  • Vejen frem bliver synlig og specifik og aftalt skridt for skridt. På den måde føles det langt mere overkommeligt at nå målene.

Jeg har spurgt en af af de borgere, som jeg er mentor for, hvad hun fik ud af at lave et Goal Map:

“Det har været suverænt godt og givet meget indhold, både at tegne og sætte ord ned på papir. Det har hjulpet mig til at få glæde ind i mit liv igen”

Og kræver Goal Mapping så nogle særlige forudsætninger? Nej, det gør det ikke. Jeg har lavet Goal Mapping, såvel med børn som med meget ressourcesvage borgere. Støtten kan tilpasses efter behov, men jeg har aldrig oplevet, at det ikke kunne lade sig gøre.

Forleden sad jeg med en borger, hvor vi kunne se, at hun var nået samtlige af sine mål. Hun strålede af glæde og spurgte, om det var ved at være tid at lave et nyt.

 

 

goal map

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *