Mentorstøtte koster 550, -kr. per time ex moms,

Mentorcoaching koster 675,- kr. per time ex. moms.

Erhvervsafklaring – pris afhænger af omfang og varighed, aftales særskilt med jobkonsulent inden opstart.

Mentorstøtte er tænkt som praktisk støtte til vejen tilbage mod arbejdsmarkedet.

Det kan f.eks. være at hjælpe borgeren med sociale problemstillinger af praktisk karakter, så som at tage med til lægen, ledsage til hospitalsbesøg, til udredning, være med som bisidder. Bistå med at søge om offentlige ydelser, som f.eks. merudgifter, boligstøtte. Hjælpe med Nemid, tage med ved bankbesøg. Lære borgeren af finde ud og hjem til praktikstedet. Få borgeren vækket om morgenen.

Mentorcoaching er tiltænkt borgere, som har behov for støtte af mere mental karakter.

Det kan f.eks. være borgere, der skal støttes i ressourcetænkning, i at acceptere situationen, som skal hjælpes med at tage ejerskab og nytænke deres liv. Det kan være borgere med angst, depression eller stress, som skal hjælpes tilbage til en hverdag, for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

 

Prisen for det samlede mentor/coachingforløb, aftales inden opstart.
Der betales for timer, som afmeldes senere end 24 timer, før aftale.