Mentorstøtte er tænkt som praktisk og motiverende støtte til vejen tilbage mod arbejdsmarkedet.

Det kan f.eks. være at hjælpe mentee med sociale problemstillinger af praktisk karakter, såsom at tage med til lægen, til hospitalsbesøg, til udredning, være med som bisidder. Bistå med at søge om offentlige ydelser, som f.eks. merudgifter, boligstøtte. Hjælpe med Nemid, tage med ved bankbesøg. Lære mentee at finde ud og hjem til praktikstedet. Få mentee vækket om morgenen. Støtte mentee i at passe en praktik eller uddannelse. I det hele have fokus på, at mentee tilegner sig strategier og tager ejerskab ift. at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Mentorstøtte