I forbindelse med reformerne på beskæftigelsesområdet bliver der fra regeringens side peget på en optimering i brugen af mentorer.

Dette stiller krav til kommunerne om at kunne tilbyde støtte fra et kvalificeret mentorkorps, hvor fagligheden er i fokus.

Det er uhyre vigtigt, at mentor og jobcenter har samme mål med indsatsen, som altid må have fokus på, at borgerne skal tilbage til uddannelse eller job, i det omfang, det er muligt.

Mentors opgaver og fokus skal altid tilpasses individuelt for den enkelt borger. Opgaverne kan derfor spænde vidt, men kan f.eks. være;

  • at hjælpe borger med at få struktur på hverdagen
  • at hjælpe borger med at benytte offentlig transport
  • at hjælpe borger i dialog med praktiserende læge og andre fagpersoner
  • at understøtte borgers ressourcer og udvikling
  • at motivere borger mod at komme i job eller uddannelse
  • at understøtte livsstilsændringer
  • at hjælpe borger med at udvide sit netværk
  • at hjælpe borger med personlige udfordringer, herunder familiemæssige udfordringer, bolig eller økonomi

Dialogen mellem mentor og mentee skal altid være anerkendende og rummelig.

Kierkegaards vise ord om hjælpekunsten er brugbare og sande den dag i dag;

“At man, Naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden.

For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg kunne forstaa mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-forstaaen gjældende, saa er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse “

Hjælpekunst, Kierkegaard, mentor, mentorstøtte

 

Kierkegaard

Comments are closed.