Mentorskab søger en kompetent og empatisk freelance konsulent/samarbejdspartner til opgaven med at etablere virksomhedspraktikker til ledige borgere.

Om dig:

Du skal have erfaring indenfor beskæftigelsesområdet

Du skal være i stand til at ”banke døre ind” hos virksomheder på en professionel og respektfuld måde og evne at motivere og skabe resultater.

Du er i besiddelse af oceaner af rummelighed, tålmodighed, engagement og HUMOR.

En høj faglighed er en selvfølge for dig, og du er velformuleret i skrift og tale, da dokumentation af indsatsen er meget vigtig.

Du skal mestre såvel at være der for borgerne som at udvise loyalitet overfor jobcentret og virksomhederne. Din relation til borgerne skal være ægte og empatisk, men samtidig dybt professionel.

Du har måske din egen virksomhed eller er efterlønner inden for beskæftigelsesområdet. Det er en nødvendighed, at du har et CVR-nummer.

Om Mentorskab:

Mentorskab er en konsulentvirksomhed i vækst, som hjælper mennesker i forhold til deres hverdags- og arbejdsliv. Den primære opgave er at være ekstern leverandør til jobcentre, hvor vi hjælper borgere tilbage i beskæftigelse og til afklaring af deres jobmæssige situation.

Mentorskab drives af Charlotte Hyldgaard, som har en bred baggrund indenfor sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Mentorskab kan ikke garantere dig et fast timeantal, så det vil være optimalt, hvis du ser jobbet som et supplement til dit nuværende. På sigt kan der blive tale om fastansættelse.

Du vil dog få udfordrende, spændende og meningsfyldte opgaver med en stor grad af frihed i opgaveløsningen. Du vil få løbende sparring og supervision ved behov.

Aflønning aftales afhængig af opgavens karakter, men vil være baseret på timeafregning og inkluderer transport til/fra borger. Opgaverne løses i borgers hjem, i marken, på virksomhederne eller hjemme fra dig selv.

Hvis du har interesse for mentoropgaver, kan disse også indgå i jobopgaverne.

Det er en forudsætning, at du kan stille bil til rådighed.

Opgaverne vil typisk være i hovedstadsområdet.

Hvis ovenstående har interesse, så send en mail med en ansøgning på info@mentorskab.dk

Obs. Skriv i emnefeltet på mailen, hvorfor det lige præcis er dig, som kan løse opgaven.

Samtaler afholdes løbende.

Ansøgningsfrist er den 22. januar 2017.

Opstart februar/marts 2017.

Mentorskab

v/Charlotte Hyldgaard

Kildevanggårdsvej 6, Gundsølille

4000 Roskilde

Tlf. 21 43 51 34

Mail: info@mentorskab.dk

Web: Mentorskab.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *